HomeHilsen fra Ringnes, Skotbu
 

RINGNES 2018: Ringnes Kunsthall åpner lørdag 22.9

 
 

HullkortEnsemblet

Etter nedleggelse av grunnstein i 2010, nærmer Kunsthallen seg ferdigstillelse.
For mere informasjon, se www.ringneskunsthall.no

 

Forsiden

Ringnes Records #6

Ringnes Records #5

Ringnes Records #4

RR #4 Edisjon

Ringnes Records #3


Ringnes Records #2

Ringnes Records #1

Historikk 2001-2012

Mette Randem
portfolio 2013

Agnete Brun
portfolio 2003
Kontakt/bestilling

 

 

 
    Kontakt
 

Hilsen fra RINGNES, Skotbu (2001 –) er først og fremst realisert ved alle musikere, kunstnere og frivillige. Penger fra UKS, Akershus Fylkeskommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd (TTF-, prosjekt- og festivalstøtte, Rom For Kunst, Fond for lyd og bilde), Ski Kommune, Momentum, Porsgrunn Kunstforening, Ars Baltica Triennial of Photography, Casino Luxembourg, Statens Kunstnerstipend, Talleiv Taro Manum.

Ringnes er privat eiendom i skogkanten langs en blindvei på Skotbu i Ski kommune.
Gnr 55 / bnr 8.
Restaurering av eiendommens hovedhus, enkelt sveitserhus fra 1890, påbegynt ved undertegnete i 1986.
Bygningsmassen består i 2017 av 13 bygninger; ulike småhus tilknyttet virksomhet innen billedkunst generelt, og festivalarbeidet spesielt.
Noen ferdigstilt, andre under restaurering, Ringnes Kunsthall under bygging.

Hilsen fra RINGNES, Skotbu ble etablert som et stedsspesifikt sosialt verk for UKS-Biennalen i 2001, med pølsekiosk, telefonkiosk og oppslagstavle.
Et engangs-foretak med artistene Smult, Hellbillies og Helter Skelter på husets veranda som scene.
Tilbakemeldinger fra besøkende i 2001 endret arbeidet fra å være rekonstruksjon av en idé, til å bli et reelt allment tilgjengelig sted.
Nye festivaler årlig 2002-2005, virksomheten flyttet til tradisjonelle gallerirom 2006-2011, historikk her.
Tilbake på Ringnes som biennal festivalrekke fra 2011.

Talleiv Taro Manum
Ringnes
1409 Skotbu
Norway
talleiv(at)skotbu.no