HomeHilsen fra Ringnes
 

RINGNES 2021: Hilsen fra RINGNES 20 år, torsdag 5. fredag 6. og lørdag 7. august

 
 

Oppslagstavla 2021

Hilsen fra RINGNES - Program

Arrangør-rollen er ikke favorittstedet.
Det som 20 års erfaring med gjentakende prosesser burde gi av lettelser i planlegging & gjennomføring, har kommet i stadig sterkere konflikt med idéen om abstrakt tenkning rundt Ringnes som sosialt verk.

Hilsen fra RINGNES ble etablert i 2001, som rekonstruksjon av et offentlig møtested, ved is-kiosken, oppslagstavla og telefonkiosken. Og som direkte overgang fra og fortsettelse av Finnes det et PARADIS? - reisen tilbake gjennom drømmer jeg ikke visste jeg hadde da jeg var i dem. Ved fotografi, grafikk installasjon og performance. Med hele 70-tallets totale balanse i et vrak av en 1932 Chevrolet, som sentral.

Fra 2002 – og Hilsen fra RINGNES´ endring fra å være rekonstrukjon av et idéelt møtested som ikke finnes, til publikums virkelige ønske om å oppsøke Ringnes, som geografisk sted, på nytt – i samme form! - har også konfliktene mellom dette-er-det-ikke-lenger-krefter-til-å-jobbe-med/dette-bildet-er-ikke-ferdig/dette-er-det-ikke-opp-til-meg-alene-å-avslutte, blitt sterkere.

Ved etablering av Ringnes Kunsthall i 2018 – som seg selv, og ved de viktige utstillinger ARTrosKOPI (Lars Paalgard, 2018) og Skuggi Kastar Skugga (Ulf Carlsson, 2020) – har konfliktene blitt svekket, og de frie tanker om stedet som ikke finnes, blitt styrket.

Arbeidet har kanskje en begynnelse, kanskje ikke, men det har helt sikkert ikke en synlig slutt. RINGNES 2021 har vært her i mange år, mellom der.
Med den frie tanke overstyrt av arrangørens konforme kunnskap, var det pestens grep som paradoksalt nok skulle til for at lysten til å jobbe friere med og på Ringnes, blei viktigere enn tryggheten i det vanlige programarbeidet.

Oppgaven med å beskrive et program er ukomfortabel. De timer og møter mellom dem som har jobba med dette gjennom tjue år, ligger bak. Og foran. Å dra noen enkle tråder fra eget arkiv og inn i Kunsthallen er vanskelig – å beskrive de linjer som danner hele bildet, mine opplevelser av å få jobbe med alle sammen, i disse åra, kjennes umulig. Det er for mange lag, dimensjoner og gode folk som har bygget – og bygger – det hele.

Dem du kan oppleve, og møte, her i år, er ikke utenforstående, men folk som enten kjenner stedet inngående, som har vært med siden starten, som har titalls opptredener her, og som er invitert med i en fri rolle, eller alt på én gang; – kanskje er det ikke krefter og folk til å føre festival-idéen videre, kanskje er 2021 likevel en åpen retning – mot å ta i bruk, å reagere. Heller enn å levere.

Oppslagstavla Juli 2021

Helt nye folk i år, er scenekunstkompaniet De Utvalgte, som gjennom sitt pågående samarbeid med Motorpsycho – og bandets kjennskap til Ringnes, har tatt tak i dette året på en måte som akkurat hindret avlysningsknappen å bli trykka inn i april; den har vært i lomma hele våren. De Utvalgte & Motorpsycho har sammen valgt å ta den åpne invitasjonen helt bokstavelig, og legger sitt produksjonsverksted hit i august. Vi får ikke et definert verk, men innsyn i noe med abstrakte dimensjoner, som blir dokumentert for mulig bruk i annet format enn det vi går inn i her, og som publikum må du være forberedt på at det hele kan komme tett på deg, på en eller annen måte.

Og Trond Wiger kommer. ´Selv om det ikke er noen hjemme´. Han har kun mikrofon & megafon på teknisk rider – jeg vet ikke mer. Og vil heller ikke vite mer – der er vi ved poenget. Men jeg vet at han reiser sammen med Truls Lorentzen, at Truls har fire gitarforsterkere på sin rider, at de er godt inne i hverandres hoder, og at de er her hele helga. Jeg vet også at Truls har sendt Sven Erga en tekstmelding, og at Sven har bedt om en Fender Twin, men Sven er opptakstekniker, så her er det åpenbart noe jeg ikke har kontroll på.

Årets tredje troll er Los Plantronics. Det er ingen hemmelighet at de har en spesiell plass i historien her, og betydning for lysta til å vekke denne landsbyen opp igjen. Her veit jeg litt mer; at de har med både elektriske og akustiske instrumenter. Og det veit dere også – noen av dere er fortsatt sure for at bandet spilte i et lokale på femten kvadratmeter sist de var her, noen andre av dere fortsatt lykkelige over å ha stått midt i den tønna.
Vi kan love at alle får se dem denne gangen.

Tilbake til Ringnes Kunsthall. Det er kanskje en stadig tjukkere egen tråd, for Ringnes videre. Samtidig ligger den midt i sentrum. Og også denne gang er den med i programmet. Som seg selv, som innsyn i arkivet, som visningsrom for undertegnete. Og Ulf Carlssons sitron tørker altså ikke helt ut; hans skygger er bleket av sola noen steder, intakt andre steder, og også gjemt steder som ikke har publikumstilgang. Men Kunsthallen gjør sin jobb; hans nydelige bok finnes der, og de siste usolgte verk fra serien Skuggi Kastar Skugga har vi aldri fått somla oss til å rydde helt vekk.

Og her kommer det: HVEM VISER SEG NÅR?
Det er naturligvis ljug å si at jeg ikke aner hva som skal skje når. Men det er ikke tull at det er mye uklart. Og – siden Los Plantronics også er her gjennom helga, og det kun er solgt helgebilletter, er jo dette spørsmålet mindre viktig; alle får se og høre det de vil. Og, jeg slipper å mislykkes i forsøk på å framstå som rolig, uthvilt og avbalansert i besvaring av alle mulige spørsmål om tidsskjema.

Og her kommer også en takk; til dere som har valgt å være med på dette som publikum, uten å vite noe som helst om hva dere går til. Det er sagt før, og kan sies igjen; det som skjer her i år, kan ikke toppes. Likevel er det kanskje mulig å fortsette med dette i én eller annen form. Hvis mange nok av dere blir med videre – også etter RINGNES 2021.

Talleiv Taro, Ringnes, 20.7.2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BILLETTER

Denne teksten er litt streng.
Det har sin forklaring i at det ikke er kontorkapasitet her til å besvare de samme spørsmål fra flere, ei heller purre på opplysninger, og dermed et ønske om å nå ut til flest mulig i ett forsøk – til beste for oss som skal jobbe med dette, og for at din opplevelse av RINGNES2021 ikke skal være altfor langt unna hva du forventer.

Ja; det blir konserter. Og ja; det faglige nivået er høyt – annen versjon er uaktuell. Og nei; program blir heller ikke i år omtalt før det meste av billetter er solgt, av samme grunn som forrige gang: For å unngå publikum som ønsker seg hit for én artist – rett inn og rett ut igjen. Det er ikke målgruppa for dette verket.

Billetter selges kronologisk mot bestilling pr. e-post mottatt etter 18.6 kl.1000.
Sånn gjør du for å kjøpe (sliter du med forskjellen på ´bestille´og ´kjøpe´; be om hjelp av noen du kjenner – det er noe med betalingsgreier inni der):

1.
Send e-post til talleiv(at)skotbu.no, med bekreftelse på at nedenstående tekst er lest, og forstått. Maks to billetter til hver. E-post må videre inneholde fullt navn, telefonnummer og postadresse - på begge personer ved kjøp av to. Og, postadresse billett(er) skal sendes til. Porto er inkludert i prisen. Det er ingen egen kontorstilling her for administrasjon av billettsalget. Det betyr at du slipper noen som etterspør opplysninger som mangler i din bestilling. Den havner da bakerst i køen til du sjøl begynner å lure på hvorfor du ikke fikk respons, leser denne teksten i sin helhet én gang til, ettersender det som mangler, og håper det er billetter igjen.
Nå synes du kanskje at dette er helt urimelig, og at jeg burde solgt billetter via et nettsted som har programløsninger som sikrer at bestilling ikke går gjennom uten at alle felter er fylt ut.
Vel; jeg selger ikke billetter via et slikt nettsted. Du må derfor sjøl påse at informasjon etterspurt, er med i din bestilling.
Siste dato for kjøp av billetter fra skotbu.no, er 31.7.

På grunn av pesten, er årets festival nedskalert på flere måter.
Færre artister, færre betalende, dårligere servering, færre funksjonærer, svakere økonomi.
På andre måter er RINGNES 2021 en oppgradering;
én ekstra arrangementsdag, mer plass mellom folk, mer tid og rom for samtaler, større frihet for artister til ta tak i stedet, og bestemme format på sitt eget arbeid. Mere rom for tverrfaglige møter.
Lyden fra verandaen har de fleste år vært ok, enkelte år god. Vi har i år for første gang fått lydansvarlig som i tillegg er meget hyggelig – Arne Propell Sæther, og med Sven Erga som opptakstekniker, er det grunn til å tro at både lydopplevelsen og mulig dokumentasjon på den,
vil være en oppgradering.
Alle som er spurt, overtalt eller invitert til å være med på dette, gjør det uten noen form for honorar. Likevel er kostnadene for å vekke landsbyen her til riktig teknisk nivå, de samme som før.
Gjennomføring av RINGNES2021 er – uansett utfall av Kulturdepartementes siste runde av stimuleringsordninga for kulturlivet – et underskuddsforetak. For å redusere det til noe som kan være mulig å bære, må billettprisen oppgraderes også:

Campingen har god plass, men Ringnes´ indre tun er flaskehalsen som reduserer årets kapasitet kraftig, jfr samfunnssituasjonen pr. idag. Kanskje endrer denne seg positivt, og vi slipper inn noen fler; det er usikkert, og får bli en positiv overraskelse til dere som ønsker å være med på dette .
Det jobbes nå utfra smittevernhensyn omtrent som idag, og foreløpig billettak helg/voksne (16+) er satt til 125 stk á 1000,-. Det er fortsatt langt igjen til regnskapsbalanse, så ønsket om å selge flere billetter, er stort...
I tillegg til dette antallet, selges billetter til barn 12-16 år for det halve, og barn under 12 kommer inn gratis/trenger ikke billett. Personopplysninger på barn 12-16 år må oppgis i bestilling, for barn under 12 behøves ikke personopplysninger oppgis før ved inngang.

 

Det har dessverre ikke vært mulig å planlegge preproduksjon for festivalkjøkkenet – beregne antall porsjoner. Det er heller ikke tilstrekkelig plass for publikum i Bakgården, etter gjeldende smittevernregler. Festivalkjøkkenet koker for oss som jobber: Publikum sikres den nødvendige bedre plass på campingen, på asfalten og i hagen, ved redusert antall – vi som jobber sikres nødvendig albuerom ved å overta Bakgården. Og dermed all maten til Itta. Beklager.
Dette betyr, at alle besøkende må være sjølhjulpne med kjøkken, enten på camping, eller ved matpakke i sekken.
På Ringnes praktiseres nulltoleranse for kasting av mat. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for enten å ta deg på fersken, eller spore kasta mat tilbake til rette vedkommende, og det jeg kan for at du føler deg litt mindre velkommen ved neste anledning. Tuller ikke. Har noen unger her, som ser ut som de er opptatt med helt andre ting, men helt rå til å oppdage deg som sniker mat oppi ei søppelkasse. Full forståelse for at mange av dere som er svært velkomne publikummere mangler erfaring med hvordan å proviantere for tredagers camping uten at mat blir dårlig – likevel forventes det at dere da innhenter nettop denne kunnskapen før reisen hit. Stormkjøkken, primus eller grill er ok, engangsgrill er ikke tillatt. Monica åpner Rosekiosken som vanlig, med vafler, is, brus & kaffe – og øl; om ikke skjenkestopp gjeninnføres.
I tillegg gjenåpnes den falleferdige hagebaren, på Akiah Astral sitt strålende initiativ, og det blir brus & kanskje øl der også: fin 2004-memorabilia kom fram under utrenskinga der nå.


2004-memorabilia

Garasjebaren blir heller ikke som vanlig. Rydda og rigget, med merch i disken, som et museum over seg selv. Begrenset antall folk der inne, og kanskje står Elin der som museumsvakt – og du kan få et glass vin.

2.
Du får svar, med betalingsinfo.
Hvis jeg synes det har gått urimelig lang tid før betaling registreres, er det dessverre heller ingen ansatt her med ansvar for å purre, og bestillinga rykker bakerst i køen.
Billett(er) påført navn sendes / leveres i postkassa for 1409-adresser, når betaling er mottatt.

3.
Billetter er personlige, og kun gyldige mot legitimasjon ved ankomst.

4.
Helgebilletter refunderes hvis arrangementet i sin helhet blir avlyst. Dagsbilletter blir refundert hvis programmet fra verandaen den aktuelle dag blir avlyst. Alle billetter blir refundert mot dokumentasjon på positiv covid19-test / -karantene; dokumentasjon sendes på e-post, billett(er) pr. post til Talleiv Taro Manum / Skotbuveien 118 / 1409 Skotbu. Betaling overføres når billett(er) er mottatt i retur.

5.
Det forventes at du også setter deg inn i egen informasjon om atkomst til og ferdsel på Ringnes.

---------
Det er en krevende prosess å gjennomføre årets 20-års-jubiluem under de rådende forhold. Helt ærlig, så veit jeg ennå ikke sikkert hvem som kommer ut på verandaen. Eller røyklegger tunet. Eller hva som lyssettes. Det jeg veit, er at jeg kjenner på en sterk glede ved kommunikasjon med de folka som er med på å gjøre dette mulig. Og retter takk til dere som velger å bli med, uten å vite helt hva dere kjøper. Og håper, at dere som velger å ikke bli med, angrer skikkelig.

Talleiv Taro, Ringnes, 14.6.2021
Atkomst

Med bil: 
Avkjøring Skotbu, fra E18 12 min sør for Tusenfryd.

Med buss:
Også i år er jernbanen stengt - buss for tog fra Oslo S.

Ingen innkjøring gårdsvei i tidsrom 2400-0800: Atkomst Ringnes er lang gårdsvei i enkel bredde. Ingen anledning til å parkere i veien ved ankomst 2400-0800, og dermed stenge vei for ferdsel ut. Ankommer du i dette tidsrommet, må du håpe på ledig parkeringsplass ved renseanlegget, til veien åpner.. Er det noen som skal hente deg med bil i dette tidsrom, må du møte dem ved renseanlegget.

Parkering / camping

Kun atkomst for personbiler, små campingvogner, campere, varebiler, små bobiler.
Er du i tvil om størrelsen på din ekvipasje er innafor, ta kontakt (talleiv(at)skotbu.no):
I godt vær kommer alt fram der på campingen – i vått vær står alt fast.
Derfor restriksjoner.

Parkering/camping koster det samme for ett døgn eller flere; kr.100,-

Camping åpner onsdag kl 1800 for helgebilletter.
Åpent for ankomst med dagsbillett(er) fra kl.0800 aktuell dag – utkjøring parkering/camping innen 1200 fredag / lørdag, fri utkjøring søndag.

Hovedcamping:

Noen plasser er reservert for dem som jobber her, andre for faste besøkende,
og forskjellsbehandling praktiseres selvfølgelig forøvrig; kommer du med et gammelt telt, eller en veteran-camper, er det flere som ønsker deg som nabo, enn hvis du skal sette opp tre partytelt fra Biltema.

Tillat med stormkjøkken/primus, og i år også grill. Engangsgriller ikke tillatt.

Artister bor i egen gate med klassiske hustelt på campingen.
Av hensyn til dem som faktisk ønsker å sove utpå natta, både artister og publikum, forventes det at støynivået holdes nede; er du i tvil om hva dette innebærer, så er det ikke noe problem; du vil få tydelig beskjed av vaktholdet.

På grunn av årets nedskalering, garanteres både parkering og camping på hovedcampingen for alle.
Skogs- eller stillecampingen er likevel åpen, for dem som ønsker helt fred og ro.

 

Parkering & camping skjer etter samme mønster som sist. Det kreves helt minimal hjernekapasitet for å forstå mønsteret; velger du likevel å parkere eller sette opp leirplass ute av system, vær forberedt på å måtte rigge ned igjen og flytte på deg.

Skogscamping:

Noen fine teltplasser på toppen ovenfor hovedvcamping.
For deg som vil ha det mer rolig, som liker deg mellom trærne, med hengekøye, fjell- eller tur-telt.
Med forbehold hvis tørr sommer og skogbrannfare, så kan du også her bruke stormkjøkken/primus, ikke bål/grill/engangsgrill.

Stillecamping:

Vil du ha helt fred og ro, kan du slå deg til ved renseanlegget; 200m fra hovedcamping.
Mulig med både lavvo og hustelt.
Her kan du også bruke stormkjøkken/primus, ikke bål/grill/engangsgrill

 

Det forventes at du sorterer egen søppel 100% iht oppsatt søppelstasjon.
Hensatt usortert søppel tolereres ikke.
Er du blant dem som kaster søpla di usortert, er du rett og slett ikke velkommen. Finn deg en annen festival.

 

Bading & fiske

Bra badeforhold og glimrende abborfiske i myrtjern; Vientjern 30min gange.
De minste jiggene med gummihaler, bånnmark, eller små spinnere er bra.

 

Festivalområde 

Ringnes´ festivalområde – innafor billettluka, defineres ved festivalgjennomføring som stedsspesifikt sosialt verk, hvis rettigheter til dokumentasjon forvaltes av BONO. Foto eller lydopptak er ikke tillatt.
Vennligst la telefonen din bli i lomma.

Ringnes´ indre tun.
Her er hovedhus med Verandaen (hovedscene), Bakgården (festivalkjøkken, serveringslokale, scene), Låven (lekerom / scene), Garasjen (øl- og vinbar), Ringnes Kunsthall, Rosekiosken (is, brus, øl, og vafler) Hagebaren (brus & øl), og pissoaret.

MERK: ikke program på Låven i 2021, Bakgården avstengt for publikum, Garasjen kun vinbar med begrenset antall personer.
Det gjøres oppmerksom på at arrangementet vil bli gjennomført uavhengig av eventuell skjenkestopp. Medbrakt alkohol vil naturligvis være tillatt på camping – med eller uten skjenkebevilling for RINGNES 2021, men synlig berusede personer vil bli nektet adgang til tunet.

Barn under 16 år kun i følge med voksen.
Aldersgrense 18 år etter 0100.
Medbrakt alkohol ikke tillat.

Bruk av ulovlige rusmidler er ikke tillatt, og kan medføre bortvisning, både fra tunet og fra camping.

Åpner torsdag kl. 1400.

 

Servering

Eventuelle tider for skjenking – i Garasjen, Rosekiosken & Hagebaren, kommer 1.august.
Betaling med kontanter, vipps eller kort.

 

Covid-19

Personopplysninger registrert ved billettkjøp, blir oppbevart iht gjeldende pålegg.
Inngang Billettluka mot billett/legitimasjon.
Gjeldende veiledninger og råd for smittevern vil bli fulgt strengt.
Plan for eventuell publikumskontroll som innebærer bruk og håndtering av vaksinepass, forhånds- eller hurtigtester mv, vil bli oppdatert her, og det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på hva som gjelder før ankomst.

Det blir krav om større avstand mellom leirplasser enn vanlig – vennligst følg veiledning du får ved ankomst.

 

 

 

-------------------------

Ringnes er privatbolig, arbeidssted, og lekeplass for barn. 
Publikum bes utvise hensyn til vegetasjon, bygninger og installasjoner. 
Favorittpublikum er personer som bidrar til orden, ryddighet, og med hjelpende hender når det åpenbart er til nytte.

Stor takk til dere som velger å bli med her i år, og bidra til at dette – som selv i et normalår egentlig ikke er mulig – faktisk er mulig.

 

Velkommen.

 

 

Forsiden

Ringnes Records #6

Ringnes Records #5

Ringnes Records #4

RR #4 Edisjon

Ringnes Records #3


Ringnes Records #2

Ringnes Records #1

Historikk 2001-2012

Mette Randem
portfolio 2013

Agnete Brun
portfolio 2003
Kontakt/bestilling

 

Ringnes Kunsthall

 

 

 
    Kontakt
 

Hilsen fra RINGNES (2001 –) er realisert ved alle musikere, kunstnere og frivillige. Prosjektstøtte fra UKS, Akershus Fylkeskommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd (TTF-, prosjekt- og festivalstøtte, Rom For Kunst, Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturfond), Statens Kunstnerstipend (Garantiinntekt for kunstnere), Ski Kommune og Talleiv Taro Manum (underskuddsstøtte), utstillingsstøtte fra Momentum, Porsgrunn Kunstforening, Ars Baltica Triennial of Photography, Casino Luxembourg.

Talleiv Taro Manum
Ringnes
1409 Skotbu
Norway
talleiv(at)skotbu.no