HomeHilsen fra Ringnes, Skotbu
 

Hilsen fra RINGNES, Skotbu 2015 – 7 & 8. august

 

 

 

Ringnes Records #2 – 10" + 32 sider fotohefte


Utgitt 20.august 2005, produsert i 1000 eksemplarer, hvorav 500 for salg.

Stedsspesifikke lydopptak fra RINGNES 2004 ved Kim Hiorthøy, og 2005-utvalget fra The Instamatic 126 Series (1999–).

250 nummererte eksemplarer med plakat.

Kr. 100,-
Frakt 100,-


 

Forsiden

Ringnes Records #6

Ringnes Records #5

Ringnes Records #4

RR #4 Edisjon

Ringnes Records #3


Ringnes Records #2

Ringnes Records #1

Historikk 2001-2012

Mette Randem
portfolio 2013

Agnete Brun
portfolio 2003
Kontakt/bestilling

    Kontakt
 

Hilsen fra RINGNES, Skotbu (2001 –) er først og fremst realisert ved alle musikere, kunstnere og frivillige. Penger fra UKS, Akershus Fylkeskommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd (TTF-, prosjekt- og festivalstøtte, Rom For Kunst, Fond for lyd og bilde), Ski Kommune, Momentum, Porsgrunn Kunstforening, Ars Baltica Triennial of Photography, Casino Luxembourg, Statens Kunstnerstipend, Talleiv Taro Manum.

Talleiv Taro Manum
Ringnes
1409 Skotbu
Norway
talleiv(at)skotbu.no